Prezentare

La data de 1 februarie 2009 grupul de artişti plastici profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului de ateliere aflat în Intrarea Iulia Haşdeu nr. 3 din Sectorul 1 Bucureşti hotărăşte să se organizeze într-o asociaţie culturală pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii mai bune, pentru a se pune în acord cu legile în vigoare şi pentru a putea să devină mai flexibili şi mai vizibili  prin activitatea lor în peisajul artistic bucureştean, românesc şi internaţional.

În acest sens asociaţia a organizat de-a lungul celor 4 ani de cînd îşi desfăşoară activitatea o serie de evenimente culturale şi expoziţionale cum ar fi:

  1. Centrul Cultural Român din Belgia
  2. Galeria de Artă a Sectorului 1
  3. Galeria Apollo
  4. Muzeul B. P. Haşdeu din Câmpina

La aceste evenimente au fost invitaţi să participe numeroşi artişti care nu fac parte din asociaţie, alături de membrii acesteia. Scopul a fost acela de a crea un dialog plastic la care să ia parte cît mai mulţi artişti români sau străini.

Un alt obiectiv al asociaţiei, obiectiv pe cale să se înfăptuiască este acela de a crea în incinta locaţiei în care îşi desfăşoară activitatea de spaţii specifice expoziţionale cît şi spaţii specifice educaţionale, pentru a putea fi vizibili pe de-o parte ca artişti dar şi pentru a transmite cunoştinţele acumulate de-a lungul activităţii artistice către persoane care ar fi interesate de artele plastice.

Un alt obiectiv este promovarea tinerilor creatori în domeniul artelor plastice, proaspeţi absolvenţi ai facultăţilor de artă. Urmărim să atingem acest obiectiv prin invitarea de a participa la expoziţii alături de membrii asociaţiei, artişti consacraţi şi prin oferirea de spaţii de creaţie şi burse în măsura în care aceasta este posibil.

Pentru a deveni mai vizibili în peisajul plastic bucureştean urmărim de asemena să organizăm sesiuni de ATELIERE DESCHISE timp de o săptămînă de două ori pe an, pentru ca publicul consumator de artă să aibă acces în spaţiul intim de creaţie al artistului pe lîngă spaţiul mult mai formal expoziţional.

Nu în ultimul rînd vo
m căuta să ne facem văzuţi şi cunoscuţi cu ajutorul mijloacelor moderne - internetul - cu ajutorul căruia să prezentăm realizările cultural-artistice de pînă acum cît şi proiectele de viitor la care invităm alături de noi creatori din toate domeniile artistice cu care să intrăm în colaborare.

Considerăm că viitorul este cel al manifestărilot interdisciplinare şi inteculturale, singura abordare care poate adăuga noi valenţe fenomenului artistic în general, urmărind ca tocmai diversitatea, unicitatea fiecăruia să fie liantul care nu uneşte prin actul de creaţie.