Statutul asociaţiei

Centrul Cultural H.D.U. esteo asociație nonprofit constituită cu scopul de a promova arta prin activități specifice precum expoziții, simpozioane, cursuri pentru publicul larg (hobby), cursuri profesionale, schimburi culturale cu stăinătatea și alte evenimente artistice.

Scopul asociației este promovarea creativității, respectarea libertății creației, a libertății de exprimare a gîndirii creatoare, a opțiunilor și orientărilor estetice, a egalității în drepturi, a solidarității morele civice și sociale a membrilor săi.

Asociația reprezintă interesele membrilor săi în sensul asigurării condițiilor sociale și materiale  pentru exercitarea profesiei de artist plastic. Asociația promovează și popularizează activitatea de creație a membrilor săi în viața locuitorilor țării contribuind la protejarea și sporirea patrimoniului cultural național.

Asociația promovează prevederile Statutului Artistului adoptat la Conferința UNESCO de la Belgrad din 21.10.1980.

Asociația activează în toate domeniile artei plastice precum pictura, sculptura, grafica, ceramica, sticla, artele textile, designul, învățămîntul artistic și alte domenii conexe sau interdisciplinare  conform specialităților membrilor ei fără o îngrădire prestabilită.

Membrii asociației sînt artiști plastici profesioniști, absolvenți de studii superioare de specialitate și membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România.